NEWSTART

Är en akronym för de åtta hälsonycklarna – men på engelska:

 • N står för Nutrition
  E står för Exercise
  W står för Water
  S står för Sunshine
  T står för Temperance
  A står för Air
  R står för Rest
  T står för Trust
 • = näring, sund kost
  = motion
  = vatten
  = solsken
  = måttlighet
  = frisk luft
  = vila, återhämtning
  = tillit, till Gud och varandra

Näring

Låt maten vara din medicin och din medicin vara din mat, sa Hippokrates för 2500 år sedan. Norges direktorat för hälsa har nu uppdaterat sin information och säger följande under rubriken Näringsrik vegetarisk mat:

”Väl sammansatt vegetarisk kost är näringsmässigt fullvärdig och kan ha positiva hälsoeffekter. Den kan fungera förebyggande och även behandla flera sjukdomar.”

Att begränsa användningen av animaliska produkter gör att kroppen fungerar bättre. Vår specialitet är att erbjuda en 100% vegetabilisk (plantbaserad) mat som innehåller mycket av råa grönsaker men också aptitretande varma rätter – och gästernas feedback är också mycket positiv. Smakupplevelsen följs av både teoretisk och praktisk undervisning, som förklarar och visar hur den här maten tillagas.
Så många av våra gäster upplever stora hälsovinster under tiden på Fredheim och de reser hem med vetskapen om att det är möjligt att själv göra en insats för sin och familjens hälsa.

Vi erbjuder:

 • Servering av plantbaserad mat, veganmat
 • Matdemonstrationer med praktisk vägledning
 • Föreläsningar om kost och hälsa

Motion

Det är en av livets lagar att vår kropp behöver rörelse. Inaktivitet är orsaken till många sjukdomar och det är lätt att fastna i vanor som inte är bra. Motion är en av de bästa verktyg vi har för att förhindra livsstilssjukdomar, förbättra eller återfå hälsa, komma i bättre form och ha mer energi – och inte minst att öka livslusten i samband med dysterhet, tungsinne och depression. Våra gäster på Fredheim uppskattar mycket möjligheten att motionera tillsammans med andra i den friska luften på fina stigar och vägar i vacker skogsterräng – något som egentligen innebär en suverän kombination av flera viktiga hälsonycklar!

Vi erbjuder:

 • Fri användning av gym
 • Turer i skog och mark med en turledare
 • Karta med markerade leder för vandringar på egen hand
 • Tillgång till fint preparerade skidspår under vintern
 • Morgongymnastik i grupp
 • Stolgymnastik i grupp
 • Föreläsningar om motionens positiva inverkan på hälsan

Vatten

Våra kroppar består till cirka 70 % av vatten. För att fungera riktigt bra behöver vi kontinuerligt ersätta vätskan som går förlorad genom utandning, svett och urin. Hos oss får du tips angående när och vad du ska välja att dricka för att få största möjliga nytta ur ett hälsoperspek-tiv. Vatten (varmt och kallt växelvis) kan också användas på kroppen som hydroterapi – en behandling som erbjuds våra gäster. Detta leder till ökad blodcirkulation, stärker immunförsvaret och gör dig mer alert och pigg.

Vi erbjuder:

 • Mycket bra vatten från egen brunn
 • Fri användning av bubbelbad
 • Hydroterapibehandlingar
 • Föreläsningar om vattnets positiva inverkan på hälsan

Solsken

Solen är den energikälla som upprätthåller allt liv på jorden. Solskenet är viktigt för kroppens ämnesomsättning och hormonbalans. Det stärker immunförsvaret, förbättrar välbefinnandet och motverkar depression. När solljuset träffar huden produceras vitamin D, men på våra breddgrader sker detta bara under sommarmånaderna. Oavsett årstid är solens ljus och värme ändå alltid välgörande (i förnuftig mängd) och från tidig vår till sen höst njuter våra gäster i solen på vår skyddade veranda i söderläge. Med vårt östlandsklimat så får vi många soliga dagar hela året. Dessa innebär ännu en hälsobringande dimension under turerna utomhus.

Vi erbjuder:

 • Turer i omgivningarna med en turledare eller ensam
 • Stor veranda där solen kan njutas
 • Medicinskt solarium
 • Föreläsningar om solljusets positiva inverkan på hälsan

Måttlighet

Att vara måttlig i konsumtionen av bra saker och att undvika dåliga saker är en klok tanke, men den är tyvärr ofta svår att omsätta i praktiken. Man kan inte bara gå och köpa måttlighet – eller få den som en gåva. Måttlighet är något som måste läras och praktiseras. Vårt program anpassas till individen och vi vill naturligtvis bidra på de sätt vi kan för att var och en ska uppnå så bra balans som möjligt i livet.

Vi erbjuder:

 • Måltider vid regelbundna tider och hälsosam mat
 • Alkoholfri miljö
 • Möjligheten att få råd och tips både individuellt och genom föredrag

Frisk luft

Luft/syre är ett av kroppens mest grundläggande behov. Dålig luftkvalitet/inomhusluft gör oss trötta och mindre produktiva och förorenad luft kan göra oss sjuka. Den allra bästa luftkvaliteten finns ute i naturen. Fredheims omgivningar är kända för sin goda och hälsosamma luftkvalitet. Den är faktisk så bra att det tidigare drevs ett hem för astmasjuka här.

Vi erbjuder:

 • En plats långt från trafik och föroreningar
 • Härliga vandringsleder av varierande längd längs markerade spår
 • Trivsam trädgård/uteplats

Vila

Vi behöver vila för att förnya både kropp och själ och fungera optimalt. Det finns många hälsosamma sätt att vila på – det handlar inte bara om att få tillräckligt med sömn. Här på Fredheim kan du få vila från vardagens krav, från stress och jäkt. Ibland är det också vila att bara göra något helt annorlunda. Du bestämmer för övrigt själv vilka program du vill delta i och vilka behandlingar du vill ha. Vår önskan är att din vistelse kommer att ge dig även rätt sorts vila. Det kommer att bidra till att du kan resa hem fylld av ny energi och med hopp för framtiden.

Vi erbjuder:

 • Möjlighet att vila – och annan egentid efter behov
 • Tyst tid mellan kl. 22.00 och 07.00
 • Avslappnande behandlingar
 • Tillgång till bubbelbad och bastu
 • En vilodag för förnyelse av kropp och själ
 • Föreläsningar om vilans positiva inverkan på hälsan

Tillit

Förhållandet mellan kropp och själ hänger nära samman. Många sjukdomar orsakas eller förvärras av sorg, missnöje, depression, ångest och känslor av ånger, skuld. Sådana problem kan vara allvarliga, och även om en bättre fysisk hälsa också påverkar den mentala hälsan, så krävs ofta ny kunskap och nya perspektiv, om situationen radikalt ska förbättras. Därför kommer vi också att sträva efter att förmedla sådan kunskap som ger möjlighet till befrielse från störande tankar och smärtsamma känslor – bland annat genom att rikta fokus uppåt.

Vi erbjuder:

 • ”Ord för dagen”
 • Möjlighet att köpa aktuell litteratur
 • Föreläsningar om samspelet mellan kropp och själ

Se vårt NEWSTART program

Se program