ERKLÆRING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

1. Definisjoner

Personopplysninger: Information og vurderinger som kan knyttes til en person.

Behandlingsansvarlig: Enheten som bestemmer hvorfor personopplysningene behandles og hvilke midler som skal brukes.
Behandlingsansvarlig for dette bookingsystemet er Fredheim Livsstilssenter.

Databehandler: Enheten som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.
Databehandler for dette bookingssystemet er Fredheim Livsstilssenter og Visbook AS.

2. Formålet med innsamling av personopplysninger

Personopplysninger Fredheim Livsstilssenter ber om er nødvendige for å kunne tilby våre tjenester og gjøre dette på best mulig måte.

3. Lagring av personopplysninger

Skjema utkast: Ingen data lagres.

Innlevert skjema: Data lagres i Fredheim Livsstilssenters bookingssystem.

4. Sikker overføring av personopplysninger

All dataoverføring gjøres via en sikker forbindelse (https).

5. Retten til å få tilgang til og slette personopplysninger

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger Fredheim Livsstilssenter lagrer om deg og hvem som har eller har hatt tilgang til personopplysningene. Kontakt Fredheim Livsstilssenter skriftlig hvis du vil ha kopi, rette eller slette personopplysningene.
Du har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.